top of page

Хувийн хуралдаанууд

DRPF -ийн мастер багш, доктор Рамеш мөн онцгой тохиолдлуудад дасгал хийдэг  хувь хүмүүс, гэр бүл, бүлгүүд.  

Аль ч газраас түүнтэй холбогдоорой  бөмбөрцөг,

онцгой сессийн хувьд.

sir1.png

ХОЛБОГДОХ 

DR .  RAM ESH

Доктор Рамеш руу бичээрэй
Маягтыг бөглөж, илгээнэ үү  Захиа.

Цаг гаргасанд баярлалаа! Бид таны захиасыг доктор Рамештай хуваалцах болно.

bottom of page