top of page

ҮНЭНИЙ ТӨГСГӨЛ  АМЬДРАХ нь ЭНГИЙН ХЯНАЛТ

Энгийн байдал бол түлхүүр юм  аз жаргалтай амьдрахын тулд. 

Орчлон ертөнцийн тухай мэдлэг бидний дотор оршдог.

Бидний хийх ёстой зүйл бол итгэлцэл юм  ба дасгалжуулагч  өөрсдөө,

Учир нь бид хамгийн сайн багш юм.

Боломжийн өндөрлөгт хүрэхийн тулд өөрсдийгөө удирдан чиглүүл

мөн таны зүрх сэтгэлийн гүн ...

bottom of page